Tag - Dragbin

Bisamhället

Bisamhället

Bisamhälle kallas en grupp bin som lever tillsammans. Inom biodling är det arten honungsbin som utgör biodlarens bisamhällen. I bisamhällen med honungsbin finns en bidrottning som lägger...

Biväxter - Ros (Rosa spp.)

Dragbi / Fältbi

Dragbin eller fältbin kallas arbetsbin som samlar nektar, pollen och vatten. Läs mer om bin och biodling i boken Bin till nytta och nöje.