Tag - Blommor

BIväxter - Vit sötväppling (Melilotus albus)

Biväxter – film

Här finns filmer om biväxter, dragväxter och bifoderväxter. En film om biväxter, dragväxter eller bifoderväxter som det också kallas. En film med några av biodlarsäsongens biväxter från...

Biväxter - Sälg (Salix caprea)

Självsteril

Blommor som kräver korspollinering för att befruktas kallas självsterila Läs mer om blommor och bin i boken Bin till nytta och nöje.

Biväxter - Päron (Pyrus communis)

Självfertil

Blommor som kan befruktas med pollen från egna plantor kallas självfertila. Läs mer om blommor och bin i boken Bin till nytta och nöje.