Tag - Arbetarpuckel

Arbetarpuckel - Bisamhället - Biodling

Arbetarpuckel

Arbetarpuckel kallas yngel från ägg som läggs av arbetsbin i bisamhället. Dessa ägg är obefruktade.