Tag - Anmäla

Hitta lokala biodlare

Anmäl dig som biodlare

Här kan du som biodlare, biodlareförening eller biredskapsförsäljare visa vad du erbjuder. Öka din exponering så att kunder och besökare lättare hittar till din biodlingsverksamhet. Fyll i...

Stationär bikupa

Anmäla innehav av bisamhällen

Har du nyligen skaffat bin eller har du planer på att under innevarande säsong göra det, tänk då på att anmäla var dina bisamhällen finns. Enligt 15 § i bisjukdomsförordningen (1974:212)...