Svensk Honungsförädling sålde kinesisk fuskhonung till Norge

Importhonung - Svensk Honungsforädling

Norska Honningcentralen köpte 2014 80 ton kinesisk akaciahonung av Svensk Honungsförädling som efter provtagning visade sig vara förfalskad, skriver tidningen Birøkteren.

Förutom äkta honung som kompensation för den förfalskade krävde Honningcentralen 1,1 miljoner i ersättning för fuskhonung som måste återkallas från butiker. Svensk Honungsförädling vägrade först betala de 1,1 miljonerna men accepterade till slut kravet efter tre år i domstol. På en fråga om Honningcentralen kommer att köpa mer ”honung” från Svensk Honungsförädling (Lindahs Invest AB, Lindahls Handelshus etc.) svarar chefen för Honningcentralen ”Nej”.

Källa: Roar Ree Kirkevold, tidningen Birøkteren nr 9 2017.
Foto: Carl Georg Lie, tidningen Gadden nr 5 2012. På bilden syns importerad honung från Polen och Kina på väg att processas hos Svensk Honungsförädling 2012.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Paketbin kallas inom biodling bin som säljs med Läs mer
Skötselkort för biodling
Skötselkort är ett dokument som biodlare använder för Läs mer
Foderlåda - Biodling - Biredskap
Foderlåda är ett biredskap, en typ av Läs mer

Läs mer om biodling