Svensk honung kom från Kina

SR

Ett stort honungsfusk har upptäckts i Säffle, och nu är en leverantör anmäld för grovt bedrägeri. Lyssna på inslaget hos SR.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Stödfodring och drivfodring på våren
Drivfoder kallas inom biodling, foder som används Läs mer
Ramar - Rammått - Ramformat - Ramtyper - Biodling - Biredskap
Ramar används inom biodling i bikupor för att ge Läs mer
Honungsbiets gadd
Bigiftsamlare är ett biredskap som används för Läs mer
Svensk honung
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett

Nyhetsinlägg om biodling