Bara äkta honung i Livsmedelsverkets stickprov

Livsmedelsverket

Honung är en av de produkter det fuskas mest med, enligt en rapport till Europaparlamentet från 2013. Men när Livsmedelsverket testade 15 olika sorters honung ur butikernas sortiment av egna varumärken var det äkta vara i alla burkar.

Läs pressmeddelandet från Livsmedelsverket.

Biodling
Biodlingsföretagarna

Läs mer om biodling

Kylt yngel - Bihälsa - Biodling
Arbetaryngel kallas inom biodling det yngel som föds Läs mer
Bi Kompaniet
Bi Kompaniet är en biredskapsförsäljare med butik i Läs mer
Pollenstans - skörda bibröd / bipollen.
En pollenstans är ett biredskap som biodlare skördar bibröd/bipollen med. Pollenstansar säljs Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling