Svår konkurrens med importerad honung

Härryda Posten

Precis som mjölkbönderna, odlare och andra bönder känner de svenska biodlarna av konkurrensen från billig import. Under Sörtorpadagen hade biodlare från Landvetter svårt att sälja sin lokalt producerade honung eftersom billig honung från Östeuropa också såldes.

Läs mer hos Härryda-Posten.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Oscar Gustafsson Biredskap
Oscar Gustafsson Biredskap (OGT) sålde under 126 Läs mer
Skattning - Honungsskörd
Skattningsmetoder. Biodlare använder flera metoder för att Läs mer
Svärmfångare
Svärmfångare är ett biredskap som används inom biodling till att Läs mer
Bin till nytta och nöje - Bok om biodling
"Bin till nytta och nöje" är den Läs mer
Biväxter - Aster (Aster spp.)
Aster (Aster spp.) är ett växtsläkte med omkring 250 arter. Arternas Läs mer
Biväxter - Häggmispel (Amelanchier spicata)
Häggmispel (Amelanchier spicata) odlas som prydnadsbuske, förekommer även förvildad Läs mer