Studie visar på samband mellan neonikotinoider och ökad bidödlighet

SLU

Det finns ett samband mellan ökad användning av neonikotinoider och dödlighet hos honungsbin visar en studie från Storbritannien. Det är första gången man hittar ett samband mellan ett minskat antal bisamhällen och neonikotinoider på landskapsnivå.

Läs mer hos SLU.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling