Humlor och bin för ett hållbart Södertälje

SVT

I budgeten för nästa år avsätts två miljoner kronor för att bland annat ta fram en så kallad pollineringsplan för kommunen. Den biologiska mångfalden ska säkras och då krävs det pollinerande insekter. Läs mer hos SVT Nyheter.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Honungskran - Tappkran
Honungskran är ett biredskap för hantering av Läs mer
Yngelsättning - Bidrottning - Biodling
Yngelsättning kallas det inom biodling när bidrottningen i bisamhället Läs mer
Vinterklot - Bisamhälle - Biodling
Vinterklot kallas det inom biodling när honungsbin drar Läs mer
Biväxter - Cikoria (Cichorium intybus)
Cikoria eller vägvårda, (Cichorium intybus) är växer på torr kulturpåverkad mark Läs mer
Honungsbiets gadd
Bigiftsamlare är ett biredskap som används för Läs mer
Biredskap - Utrustning för Biodling
Biredskap eller biodlingsredskap kallas utrustning och redskap Läs mer