Stort intresse för flitiga bin

Norrbottens Kuriren

– Bina är klokare än vi! utbrister Kerstin Mannberg. Hon har alldeles nyss lyssnat till biodlarentusiaster från Luleå biodlarförening som under lördagen informerade om sina flitiga medarbetare vid Floras kulle i staden.

Läs artikeln hos Norrbottenskuriren.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Ramar - Rammått - Ramformat - Ramtyper - Biodling - Biredskap
Ramar används inom biodling i bikupor för att ge Läs mer
Biväxter - Ros (Rosa spp.)
Ros
Ros (Rosa spp.) ger pollen till samlande Läs mer
Assertorpsvaxen
Assertorps vaxen i Mörarp, Skåne, har vaxrenseri, biredskapsförsäljning och gårdsbutik. www.assertorpsvaxen.com (obs, Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling