ALLT OM BIODLING
BIväxter - Vit sötväppling (Melilotus albus)

Sötväpplingar

Sötväpplingar (Melilotus) är ett släkte i familjen ärtväxter. Släktet har ett tjugotal arter varav fyra regelbundet förekommer i Sverige, till exempel Vit sötväppling och Gul sötväpplingBin flyger gärna på sötväpplingar för dess höga värden av både nektar och pollen.

Värde som biväxt

Nektar: 3
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti, september

Mer information

error: