Honey dippers – skedar för honung

Några exempel på Honey Dippers, praktiska skedar eller slevar att servera honung med. Läs mer om honungsskedar.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Lammöron (Stachys byzantina)
Lammöron (Stachys byzantina) odlas som primärt som prydnadsväxt Läs mer
Stödfodring och drivfodring på våren
Drivfoder kallas inom biodling, foder som används Läs mer
Skälderhus-kupan
Skälderhus-kupan är en bikupa av vandrings-/uppstaplings-modell. Skälderhus-kupan liknar Töreboda-kupan men Läs mer

Läs mer om biodling