Samarbete för binas bästa

u&we

Biman och Bin i Stan, två verksamheter som hyr ut bisamhällen i stadsmiljöer, inleder ett samarbete för att expandera verksamheten och öka servicen till kunderna och naturen. Läs pressmeddelandet.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Krusbär (Ribes uva-crispa)
Krusbär (Ribes uva-crispa) odlas för sina bär men Läs mer
Bidrottning
Drottningsubstans är ett feromon som bidrottningen avsöndrar Läs mer
Biväxter - Gråfibbla (Pilosella officinarum)
Gråfibbla (Pilosella officinarum) är vanlig i nästan hela Sverige. Läs mer

Läs mer om biodling