Så jobbar Mölndals stad för biologisk mångfald

Mölndals stad

Bin, humlor och andra insekter är viktiga för livet. Utan dem så skulle en stor del av den mat vi äter inte finnas. Mölndals stad arbetar aktivt med de offentliga platserna för att gynna bin, fjärilar och andra insekter. Läs mer hos Mölndals stad.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Tibast (Daphne mezereum)
Tibast (Daphne mezereum) är en liten lövfällande buske med rosaröda, Läs mer
Biodling - Trådning av ramar
Trådning av ramar eller tråda ramar betyder Läs mer

Läs mer om biodling