ALLT OM BIODLING
Biväxter - Olvon (Viburnum opulus)

Skogsolvon

Skogsolvon (Viburnum opulus) är en hög buske som kan ses växa på t.ex. skogsängar, skogsbryn och buskiga sjökanter. Odlade varianter av Olvon (Viburnum) förekommer också. Olvon har kanske inte så stor betydelse för biodlarens honungsproduktion med bisamhällen, men de är mycket attraktiva för honungsbin och andra insekter. Växtens bär kan ge magbesvär, dess trä användes förr av skomakare och inom hemslöjden till vävsked på vävstolar.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli

Mer information

Honungsetiketter / Honungsetikett Honungsetikett / honungsetiketter Svensk Honung Etikett Honungsbroschyr - Honung broschyr

vensk honung Kläder Affischer Honungsbi | ALLT OM HONUNG

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare.  Läs mer

error: