Nytt världsrekord – över en miljon bin på kroppen

RT

55 årig Gao Bingguo satte ett nytt världsrekord genom att täcka sig i en bisvärm. Det tidigare rekordet var 83,5 kilo bin. Den nya rekordet ligger nu på 109,05 kilo med uppskattningsvis 1,1 miljoner bin.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Backtimjan (Thymus serpyllum)
Backtimjan (Thymus serpyllum) växer som ett krypande ris och Läs mer
Varmbygge - Biodling
Varmbygge kallas det inom biodling när ramarna Läs mer
HJO-Kupan - Bikupa
HJO-kupan är en bikupa som utvecklats av Läs mer

Läs mer om biodling