Nytt utbrott av amerikansk yngelröta på Gotland

Länsstyrelsen

Ett utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterats i Guldrupe på Gotland. Sjukdomen, som drabbar bin, är mycket smittsam och biodlare i närområdet kontaktas nu för att minimera spridning. Läs mer hos Länsstyrelsen.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Kylt yngel - Bihälsa - Biodling
Späda yngel eller Spätt yngel kallas inom Läs mer
Myrsyra - Varroabekämpning - Bihälsa
Myrsyra är en organisk syra som används inom Läs mer
Bidrottning
Drottningsubstans är ett feromon som bidrottningen avsöndrar Läs mer
Röveri i bisamhället
Röveri kallas det inom biodling när honungsbin Läs mer
Biväxter - Stjärnflocka (Astrantia major)
Stjärnflocka (Astrantia major) är odlas ofta som prydnadsväxt Läs mer
Biväxter - Ros (Rosa spp.)
Dragbin eller fältbin kallas inom biodling, de arbetsbin i Läs mer