Neonics: Giftiga tills de är fullständigt testade

Link TV

Scott Hoffman Black, verkställande direktör för The Xerces Society, talar om effekterna av  bekämpningsmedel med neonikotinoider på miljön.

”Vi tror att de är så giftiga och så långlivade, de finns inuti växterna men flyttar lätt in i vatten att vi verkligen kan komma att se stora ekosystemförändringar på grund av dessa kemikalier”.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Vingklippning
Vingklippning kan användas inom biodling för att förhindra Läs mer
Fasettöga - Honungsbi
Fasettöga är en typ av ögon som förekommer hos honungsbin, Läs mer
Swienty
Swienty A/S är en dansk biredskapsförsäljare med återförsäljare Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling