Insektsdöd och blombrist

Insektsdöd och blombrist

Insektsdöden beror på bristen av blommor i jordbrukslandskapet säger Naturvårdsverket i Sveriges Radio 30/1 2018. De vill ha blommande åkerrenar som ska ge mat åt humlor, solitärbin och andra flygfän så att dessa inte svälter ihjäl.

Men man glömmer en sak – ogräsmedel och insekticider! Glyfosat och neonikotinoider som man öser över åkerjorden för att ta död på ogräs och insekter är miljömord. Gifterna finns även i åkerrenar och vattendrag. De finns i mat/drycker och lämnar spår i forskares hår.

Enligt en rapport från EPBA, de Europeiska yrkesbiodlarnas organisation, i tidningen ”Der Berusfsimker nr 1 2017” förlorar Ungern nära 50% bisamhällen under vintern, Italien har områden med 58 % förluster och i Österrike förloras 1/3 av bibeståndet vartannat år.

Vad gör Jordbruksverk, Politiker och LRF? Försäljningen av Glyfosat är 600-700 ton/år i Sverige enligt SVT.

Att livnära en växande befolkning med hjälp av gifter och ogräsmedel är ingen hållbar framtid. Vår överproduktion inom jordbruk sprider ett med skattemedel subventionerat mjölkpulver till utvecklingsländer som slår ut deras egen produktion. Europas största mejerikoncern ARLA har ansvar.

Biodling

Läs mer om biodling

Yngelsättning - Bidrottning - Biodling
Yngelsättning kallas det inom biodling när bidrottningen i bisamhället Läs mer
Rundlarv - Bilarv - Honungsbi
Fodersaft producerar bisamhällets arbetsbin av honung och pollen i sina körtlar. Läs mer
Yrkeshogskolan för biodling
Yrkeshögskolan för biodling bedrev tidigare en distansutbildning Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer

error: