Insektsdöd och blombrist

Insektsdöd och blombrist

Insektsdöden beror på bristen av blommor i jordbrukslandskapet säger Naturvårdsverket i Sveriges Radio 30/1 2018. De vill ha blommande åkerrenar som ska ge mat åt humlor, solitärbin och andra flygfän så att dessa inte svälter ihjäl.

Men man glömmer en sak – ogräsmedel och insekticider! Glyfosat och neonikotinoider som man öser över åkerjorden för att ta död på ogräs och insekter är miljömord. Gifterna finns även i åkerrenar och vattendrag. De finns i mat/drycker och lämnar spår i forskares hår.

Enligt en rapport från EPBA, de Europeiska yrkesbiodlarnas organisation, i tidningen ”Der Berusfsimker nr 1 2017” förlorar Ungern nära 50% bisamhällen under vintern, Italien har områden med 58 % förluster och i Österrike förloras 1/3 av bibeståndet vartannat år.

Vad gör Jordbruksverk, Politiker och LRF? Försäljningen av Glyfosat är 600-700 ton/år i Sverige enligt SVT.

Att livnära en växande befolkning med hjälp av gifter och ogräsmedel är ingen hållbar framtid. Vår överproduktion inom jordbruk sprider ett med skattemedel subventionerat mjölkpulver till utvecklingsländer som slår ut deras egen produktion. Europas största mejerikoncern ARLA har ansvar.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Murgröna (Hedera helix)
Murgröna (Hedera helix) är en vintergrön växt växer som vild Läs mer
Skattlåda
En skattlåda är en låda i bikupan där Läs mer
Bigården.se – Redskap för biodlare
Bigården Sverige AB driver webbshop med biredskap Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling