ALLT OM BIODLING
Drönarutskärning inom Demeter / Biodnamisk Biodling

Naturlig biodling har gått vilse

Att odla tusentals drönaryngel för att döda dem är inte ”naturlig” biodling.

Text och bild Johann Lang

Mig veterligen finns i vårt land ingen naturlig biodlare som håller honungsbin på binas villkor. Honungsbin förökar sig genom att svärma och bosätta sig i ihåliga träd högt över marken. Så har de gjort i evinnerliga tider. Att då ge dem bostäder en halv meter över marken och påstå att det är naturligt är en skenhelig saga.

I naturlig biodling borde väl biodlaren låta svärmarna flyga till ihåliga träd och bosätta sig där? Sedan kan biodlaren klättra upp i trädet och röva honungen som människor alltid gjort i historien (trädbiodling). Men det gör inte de som kallar sig naturliga biodlare utan de fångar svärmen och transporterar den tillbaka till en bikupa som är placerad någon halvmeter över mark.

Naturliga biodlare påstår ofta att just deras kupmodell är den av bina utvalda och att de i den kan studera och följa bisamhället.  Man ”stödjer bisamhällets naturliga utveckling i samklang med naturen och där hänsyn tas till den intelligens som har utvecklats långt innan vi människor beträdde jorden”.  Det låter vackert men samtidigt odlar de tusentals drönaryngel för att döda dem (drönarutskärning). Det kallar de naturlig biodling. Den hanteringen hör hemma på biodlingens sophögar!

Att drönarutskärning (regelbundet massmord av drönarbarn) är tillåtet och t.o.m. rekommenderas av en biodynamisk Demeter-biodlare (eller överhuvud taget) är mycket märkligt. Nyttan med drönarutskärning är dessutom starkt ifrågasatt.

Så tänk till när du handlar honung, eller litteratur där drönarutskärning lärs ut, från en så kallad ”naturlig” biodynamisk biodlare. Du bidrar i själva verket till en bidödande och mycket onaturlig biodling.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: