Drönarutskärning inom Demeter / Biodnamisk Biodling

Att odla tusentals drönaryngel för att döda dem är inte ”naturlig” biodling.

Text och bild Johann Lang

Mig veterligen finns i vårt land ingen naturlig biodlare som håller honungsbin på binas villkor. Honungsbin förökar sig genom att svärma och bosätta sig i ihåliga träd högt över marken. Så har de gjort i evinnerliga tider. Att då ge dem bostäder en halv meter över marken och påstå att det är naturligt är en skenhelig saga.

I naturlig biodling borde väl biodlaren låta svärmarna flyga till ihåliga träd och bosätta sig där? Sedan kan biodlaren klättra upp i trädet och röva honungen som människor alltid gjort i historien (trädbiodling). Men det gör inte de som kallar sig naturliga biodlare utan de fångar svärmen och transporterar den tillbaka till en bikupa som är placerad någon halvmeter över mark.

Naturliga biodlare påstår ofta att just deras kupmodell är den av bina utvalda och att de i den kan studera och följa bisamhället.  Man ”stödjer bisamhällets naturliga utveckling i samklang med naturen och där hänsyn tas till den intelligens som har utvecklats långt innan vi människor beträdde jorden”.  Det låter vackert men samtidigt odlar de tusentals drönaryngel för att döda dem (drönarutskärning). Det kallar de naturlig biodling. Den hanteringen hör hemma på biodlingens sophögar!

Att drönarutskärning (regelbundet massmord av drönarbarn) är tillåtet och t.o.m. rekommenderas av en biodynamisk Demeter-biodlare (eller överhuvud taget) är mycket märkligt. Nyttan med drönarutskärning är dessutom starkt ifrågasatt.

Så tänk till när du handlar honung, eller litteratur där drönarutskärning lärs ut, från en så kallad ”naturlig” biodynamisk biodlare. Du bidrar i själva verket till en bidödande och mycket onaturlig biodling.

Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Teveronika (Veronica chamaedrys)
Teveronika (Veronica chamaedrys) växer allmänt i Sverige utom Läs mer
Biväxter - Smultron (Fragaria vesca)
Smultron (Fragaria vesca) är vanlig i hela Sverige utom Läs mer
Biväxter - Röllika / rölleka (Achillea millefolium)
Röllika eller rölleka (Achillea millefolium) är en ört som är mycket Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer

error: