Myggskydd förbjuds i naturen i Finland

Jaktjournalen

De aktiva ämnena som myggskyddet Thermacell sprider, pyretroider och biocider, ska vara mycket giftiga för vattenlevande organismer och exempelvis honungsbin. Läs mer hos Jaktjournalen.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

EPS-kupa - Cellplastkupa - Frigolitkupa - Bikupa - Biodling
EPS-kupa, plastkupa, cellplastkupa eller frigolitkupa kallas bikupor av Läs mer
Yrkeshogskolan för biodling
Yrkeshögskolan för biodling bedrev tidigare en distansutbildning Läs mer
Biväxter - Slanggurka (Cucumis sativus)
Slanggurka (Cucumis sativus) är en art i familjen gurkväxter. Benämningen Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling