ALLT OM BIODLING
Reportage - Honung från Yxkullsund

Miljövänligaste företaget i Värnamo kommun

Ett företag med 9 miljoner medarbetare byggt på eget arbete utan arbetsmarknadsbidrag och stöd från samhället. Men också ett företag som levererar mängder av ekologiska tjänster.

Text Johann Lang Foto Johann Lang och Martin Nehmann

Vägen till Martin Nehmann slingrar på grusåsar kantade av lind, lönn, hassel, björk, vide, vildapel, ask och rönn. Jag färdas i ett landskap som formats av natur och människa i harmoni. Ängar där djuren betar, blandskog med gläntor. Ett landskap som Martin med sina bin pollinerar och ger liv.

Naturvård och biodling. En gammal grustäkt planerad av markägaren och återlämnad till naturen. Här växer bland annat gullris, renfana och ljung. Bakom kullen vid skogskanten ligger den vindskyddade bigården med Martins bin. Dit finns körväg från första till sista kupan. Så ser ett fruktbart samarbete mellan markägare och biodlare ut.
Naturvård och biodling. En gammal grustäkt planerad av markägaren och återlämnad till naturen. Här växer bland annat gullris, renfana och ljung. Bakom kullen vid skogskanten ligger den vindskyddade bigården med Martins bin. Dit finns körväg från första till sista kupan. Så ser ett fruktbart samarbete mellan markägare och biodlare ut.
Ett honungsbi bökar i gullriset.
Ett av Martins honungsbin bökar runt i gullriset.

På sina resor över världen fann Martin i Sverige en natur som i mångfald och skönhet överträffade det mesta han sett. Här ville han bo. När han i början av 90-talet kom till Yxkullsund och letade efter något att försörja sig på valde han mellan tomater och bin. Det blev bin. Och det var den svenska naturen som fällde avgörandet.

Sina kunskaper om honung, bin, avel och skötselmetoder har han generöst delat med sig i artiklar i Gadden och på Biodlingsföretagarnas Yrkesbiodlarkonferenser där hela Biodlarsverige haft möjlighet att lyssna på hans föredrag.

Han har under sommaren levererat ”Paketbin” till biodlare som utökat sina bigårdar. Ett värdefullt projekt som han startat i nationella programmet. Viktigt om vi ska lyckas fördubbla antalet bisamhällen till 2010. Läs mer om projektet i Fredrik Sahlins artikel i nr 3 2007 av Gadden.

Martins kupor är av Höremodell med rammåttet 1/2 Dadant. Det mesta av materialet tillverkar han själv. Här en ramfodrare.Används i avläggare och till drivfodring på våren.
Martins kupor är av Höremodell med rammåttet 1/2 Dadant. Det mesta av materialet tillverkar han själv. Här en ramfodrare. Används i avläggare och till drivfodring på våren.
Martins botten har spärrgaller som täcker hela ytan.
Martins botten har spärrgaller som täcker hela ytan.
Ett nät som musskydd för vintern.
Ett nät som musskydd för vintern.
Skattlådorna sorteras med "torra" respektive "blöta" ramar. För att minska risken för yngelröta. Sporerna finns i honungen. Därför sätter Martin alltid på torra ramar i skattlådan närmast över yngelrummet.
Skattlådorna sorteras med ”torra” respektive ”blöta” ramar. För att minska risken för yngelröta. Sporerna finns i honungen. Därför sätter Martin alltid på torra ramar i skattlådan närmast över yngelrummet.

Martins erfarenhet kommer från att han arbetar med hela produktionskedjan. Liksom han möter binas behov i skötseln, möter han kundens behov vid köpet av hans honung. Tre dagar i veckan arbetar han i sina bigårdar, två dagar pågår arbetet med honungen och därefter 1-2 dagar då han säljer honungen. Han ringer inte bara upp snabbköpet och frågar hur många lådor de ska ha, utan möter även konsumenten på torgmarknaden.

I den småskaliga jordbruksbygden mellan Lagan och Värnamo finns en rikt varierad flora. Det ger möjlighet till Sorthonung från Maskrosor, Hallon, Klöver, Lind och Ljung. Dessutom säljer Martin, som oftast slungar varje vecka, den nyslungade som ”Veckans honung”. För ljunghonungen vandrar han med bina till Store Mosse. De flesta av hans bigårdar är dock stationära.

Martins sorthonung – smaksatt av naturen. Foto: Martin Nehmann.
Martins sorthonung – smaksatt av naturen. Foto: Martin Nehmann.
När jag lämnar Martin så visar han mig en skål tomater. 5 - 6 olika sorter som han odlar för eget behov. Han säger "Tänk dig att bara få äta en sorts tomater – det samma gäller honungen".
När jag lämnar Martin så visar han mig en skål tomater. 5 – 6 olika sorter som han odlar för eget behov. Han säger ”Tänk dig att bara få äta en sorts tomater – det samma gäller honungen”.

Martin Nehmann tilldelades miljöpriset 2014 från Naturskyddsföreningen i Värnamo för sitt engagemang för biodling.

Se videos med med Martin Nehmann

Följ oss

Sveriges populäraste sajt om biodling. Här finns allt du behöver veta för att bli en bättre biodlare.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: