Mark- och miljödomstolen upphäver beslut om användande av förbjudet växtskyddsmedel

Sveriges Biodlares Riksförbund - SBR / Biodlarna

Biodlarnas överklagan har gett resultat. Mark- och miljödomstolen upphäver Kemikalieinspektionens beslut om s.k. nöddispens för användande av ett förbjudet växtskyddsmedel. Läs mer hos Biodlarna.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Vi skickar betalningsanvisning eller svarar på din Läs mer
Raw honung / Rå honung
Andelsbiodling, andelsbigårdar eller andelshonung innebär att biodlare Läs mer
Bikupa / Bikupor - Biodling
Bikupa, kupa, bibostad, bihus eller apiarium kallas bostaden Läs mer

Läs mer om biodling