Kronisk exponering av neonikotinoider ökar neuronal sårbarhet för mitokondriell dysfunktion hos humlor

The Faseb Journal

Läs mer hos The FASEB Journal.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Tappningslinje är ett biredskap som används i större Läs mer
Yngelsättning - Bidrottning - Biodling
Utjämning är ett utryck som används inom biodling Läs mer
Biväxter - Lind (Tilia cordata)
Lind (Tilia cordata) är ett lövfällande träd som är vanlig Läs mer

Läs mer om biodling