ALLT OM BIODLING
Biväxter - Älggräs (Filipendula ulmaria)

Älggräs

Älggräs (Filipendula ulmaria) är en storväxt ört som är vanlig i hela landet. Älggräs växer ofta i stora bestånd på fuktig mark där de kan ge ett tillskott av pollen till samlande honungsbin.

Att gnida insidan av en bikupa med älggräsblad sägs fungera som lockmedel för svärmande bisamhällen. Blommor eller blad kan bland annat användas till älggräste med honung och älggrässaft med honung. Älggräs användes förr på golvet vid högtider, svettdrivade medel, kryddning av öl och mjöd mm.

I Danmark kallas Älggräs t.o.m. för Mjødurt (Mjödört) eftersom växten genom tiderna använts som smaksättare i mjöd. Kärl gneds också förr med älggräs för att ge en god smak åt drycken.

Värde som biväxt

Nektar: 0
Pollen: 1
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti

Mer information

error: