Kontroll av avläggare

Johann kontrollerar lådan med två avläggare som gjordes i förra filmen, samt modersamhället som avläggarna gjordes från.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Bli biodlare
Här kan du läsa allt om biodling Läs mer
Skattning - Honungsskörd
Skattning eller honungsskörd kallas inom biodling när biodlare Läs mer
Nöddrottning - Nödceller - Nödcell - Biodling
Nöddrottning eller nöddrottningar kallas det när bisamhället har Läs mer
Apiguard - Thymol - Tymol - Varroa - Varroabekämpning - Varroabehandling
Apiguard är en färdigblandad gel med tymol Läs mer
Honungskran - Tappkran
Honungskran är ett biredskap för hantering av Läs mer
Flyttningstillstånd för att flytta bisamhällen
Flyttningstillstånd krävs* när biodlare ska flytta levande honungsbin, Läs mer