Kontroll av avläggare

Johann kontrollerar lådan med två avläggare som gjordes i förra filmen, samt modersamhället som avläggarna gjordes från.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Lungört (Pulmonaria obscura)
Lungört (Pulmonaria obscura) växer i lundar och örtrika granskogar Läs mer
Skattning - Honungsskörd
Skattning eller honungsskörd kallas inom biodling när biodlare Läs mer
Fluster
Fluster kallas inom biodling ingången till bikupan. Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling