Jordbruk utan glyfosat – skulle det fungera?

GM Watch
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Experter säger att bönder klarar sig utan glyfosat. Faran med ett  glyfosatförbud övedrivs av organisationer som är beroende av försäljningen av bekämpningsmedel för sin överlevnad. Läs mer hos GMWATCH.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling