ALLT OM BIODLING
Imidakloprid – skadligt gift för våra bin

Inga honungsbin uppfödda med neonikotinoider i Lunds Universitets forskningsprojekt

För att se effekter av neonikotinoider på honungsbin skall man undersöka bin som är uppfödda på dessa pesticider. Det har man inte gjort i forskningsprojektet vid Lunds Universitet. Trots det skriver Albin Gunnarsson på Svensk Raps ”Det är glädjande att kunna konstatera att inga negativa effekter på honungsbin observerades i den nyligen publicerade studien”.

Ekologisk Rapsolja
Välj ekologisk rapsolja i butiken nästa gång.

Man undersökte bin som bar hem födan men inte bin som blev uppfödda på den. Projektet var designat av bl.a. Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket, för att inte få med dessa. Se Bengt Nihlgårds diagram och läs hans kritik mot projektet.

Man kan likna det vid att om vi skulle sända våra barn till skolan eller till deras första arbete och när de inte hittar hem så skulle vi undersöka föräldrarna.

Allt handlar om pengar

Organisationen Svensk Raps, t.f. vd Sven Gunnarsson menar kort att ”Det är förstås inte bra att vildbin och humlor drabbas, men jag ser inga alternativ för att skydda oljeväxterna mot skadedjur.” I uttalandet lyser vinstintresse och girighet igenom – allt handlar om pengar. Inget spår av ekologiskt tänkande som lantbruksorganisationerna gärna visar i reklamen för sina produkter.

Organisationerna är både döva och blinda för vad som händer i övriga världen och kemikalieindustrin göder dem gärna för att sälja sina gifter. För dem gäller endast vinsten för dagen.

Botten av ekologiskt tänkande

En starkt ifrågasatt kemikalie där bara fem procent tas upp av växten och över 90 procent läcker ut i ekosystemet i jord och vatten borde aldrig ha tillåtits. Vad händer med de djur som lever där?

error: