Bidöden

SR

Ungefär en tredjedel av det vi äter är beroende av pollinering och samtidigt finns det flera hot mot binas existens. Bekämpningsmedel är ett, ett annat är varroa-kvalstret som sprider infektioner och slår ut många bisamhällen. Lyssna på inslaget hos SR.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Instagram

An unexpected error has occurred. Please retry your request later.

Läs mer om biodling