Impvax – impregneringsmedel med bivax

IMPVAX
Foto: Linnéas Naturprodukter

Impvax är ett svenskt, miljövänligt impregneringsmedel med bivax, stearin och linolja som gör tyger vattenavvisande. Läs mer hos Linnéas Naturprodukter.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Honungsbiets gadd
Allergi mot bistick är inte ovanligt och kan Läs mer
Myror i bikupa / bisamhälle - Bihälsa
Myror kan göra stor skada och ödelägga Läs mer
Biväxter - Strävklint (Centaurea dealbata)
Strävklint (Centaurea dealbata) är bra som rabattväxt och Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling