Honung som alternativ till antibiotika vid behandling av sårinfektioner

SLU
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

På grund av stora resistensproblem måste användningen av antibiotika i världen minska. För att kunna genomföra detta måste alternativa preparat börja användas. Läs Linn Söderströms (Veterinärprogrammet SLU) examenarbete Utvärdering av fyra antimikrobiella preparat som alternativ till antibiotika vid behandling av sårinfektioner, där honung finns med som alternativt preparat.

Källa: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling