Hela Skåne Blommar

Hushållningssällskapet

Hela Skåne Blommar är ett samarbetsprojekt som skapar bättre förutsättningar för hela ekosystemet. Genom att odla blommande fältkanter eller trädor gynnas bin och andra pollinerare. I projektet deltar drygt 250 lantbrukare som sammanlagt odlar mer än 300 hektar blommor. Läs mer hos Hushållningssällskapet.

Biodling
Biodlingsföretagarna

Läs mer om biodling

Biväxter - Tall (Pinus sylvestris)
Tall (Pinus sylvestris) är ett stort träd Läs mer
Sträcklarv - Bilarv - Honungsbi - Biodling
Sträcklarv kallas bilarven i bisamhället, när den Läs mer
Honungssil - Honunghantering - Honung
Honungssil används inom biodling vid honungshantering för att sila bort bivax Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling