Hela Skåne Blommar

Hushållningssällskapet

Hela Skåne Blommar är ett samarbetsprojekt som skapar bättre förutsättningar för hela ekosystemet. Genom att odla blommande fältkanter eller trädor gynnas bin och andra pollinerare. I projektet deltar drygt 250 lantbrukare som sammanlagt odlar mer än 300 hektar blommor. Läs mer hos Hushållningssällskapet.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Bli biodlare
Varför bli biodlare? Få möjligheter att följa Läs mer
Sjölis Honungslossare - Sjølis Honningløsner
Honungslossare använder biodlare för att skörda ljunghonung Läs mer
Biväxter - Styvmorsviol (Viola tricolor)
Styvmorsviol (Viola tricolor) finns i hela landet, vanligast Läs mer

Läs mer om biodling