Grönytor som gör sitt jobb

Arkitekten.

Lars Marcus och Meta Berghauser Pont beskriver hur den andra generationen i hållbar stadsutveckling öppnar staden för andra arter än människan.

Läs artikeln hos Arkitekten.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.