ALLT OM BIODLING
Tekno-Detaljer - Hållbar industri med solceller, led och bin

Hållbar industri med solceller, led och bin

Tekno-Detaljer är industriföretaget i Järfälla som tagit frågan om hållbarhet på allvar genom att bland annat investera i 950 kvadratmeter solcellspaneler. Från första april samarbetar företaget med Dalakraft som elhandelspartner genom ett skräddarsytt avtal för elproduktion och elkonsumtion.

– Vi gör hela tiden förbättringar för att vi ska vara en långsiktigt hållbar industri och uppfyller redan nu 2030 års klimatmål. Investeringarna i hållbarhet ger även bra ekonomisk avkastning och ökad trivsel för oss som jobbar här, säger VD Mårten Lundberg.

Solcellspaneler för el och kyla

På taket finns en av Sveriges största solelanläggningar på en industrilokal, det är 950 kvm solcellspaneler som årligen producerar 165 000 kWh el.

– För solcellerna har vi en pay off-kalkyl på 10 år. Eftersom livslängden är beräknad till mellan 30 och 50 år ger det oss väldigt mycket bättre ekonomisk avkastning än vad banken kan erbjuda, säger Mårten.

I det här fallet är solcellerna extra snillrika, förutom att producera el sänker nämligen solpanelerna behovet av el till kyla på sommarhalvåret vilket ökar värdet i investeringen ytterligare, både i ekonomi och bättre arbetsmiljö.

LED-belysningen sparar pengar och hälsa

Tekno-Detaljer har också jobbat med att minska elförbrukningen och skapa bättre miljö för medarbetarna. När de bytte ut den gamla belysningen till modern och energisnål LED-belysning minskades elförbrukningen med 70 000 kWh per år.

Ljuset blev samtidigt bättre och temperaturen i byggnaden på sommartid blev behagligare tack vare LED-lampornas låga värmeavgivning. Dessutom sparar de ett par timmar i veckan som tidigare gick åt till att byta trasiga lysrör.

– Totalt har våra energieffektiviseringar och solpaneler minskat behovet av köpt el med 250 000 kWh per år vilket motsvarar 65% av total elförbrukning. Att vi slipper byta trasig belysning och får bättre arbetsmiljö är en extra bonus, säger en nöjd Mårten.

Leverantör av solpanelerna och LED-belysningen är Rexel Energy Solutions.

Ekologisk mångfald och företagspresenter – en bisak 

Ekologisk mångfald är förutsättning för livet på jorden. Att odla mat kräver att bin och andra insekter pollinerar blommor och växter, men det är brist på bin i Sverige. Därför har Tekno-Detaljer skaffat bikupor till sitt tak genom ett samarbete med Beeurban. Beeurban sköter bikuporna och gör honung som sedan kommer företaget tillgodo.

– Honungen ger vi till kunder och anställda som give aways, det känns bra att bjuda på egenproducerad honung istället för pennor eller andra prylar. Det är uppskattat av våra kunder och anställda, säger Mårten.

Mårten fortsätter:

– Men det räcker inte att bara sätta upp en bikupa och kalla sig hållbar, det är en del av helheten.

Dalakraft ser fram emot samarbetet med Tekno-Detaljer och hoppas att tillsammans kunna inspirera fler företag att göra liknande investeringar.

Källa: Dalakraft

Honungsetiketter / Honungsetikett Honungsetikett / honungsetiketter Svensk Honung Etikett Honungsbroschyr - Honung broschyr

vensk honung Kläder Affischer Honungsbi | ALLT OM HONUNG

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

error: