Glyfosat – gift i åkern

WDR - glyfosat

Glyfosat är det mest använda ogräsmedlet på våra åkrar, men också i trädgårdar över hela världen. Sex miljoner kilo spreds 2012 enbart i Tyskland på åkrarna.

Glyfosat är billigt att köpa hos bl.a. trädgårdsgrossister. Medlet påstås vara ofarligt, men många menar att det innbär stora hälsorisker för människor och djur. Storskaliga studier finns bara från industrin själv. Det skulle vara alldeles för dyrt för andra att genomföra dem.

Men glyfosat har hittills endast ett begränsat godkännande i Europa, och i år är den federala byrån för riskbedömning i Tyskland ansvarig för förlängningen av godkännandet. Så kom WHO meddelandet, om att man kräver ett totalförbud mot glyfosat och slog ner som en bomb mitt i hjärtat av beslutsfattandet. En arbetsgrupp för cancerforskning i WHO anser att ogräsmedel från Monsanto, Syngenta och BASF absolut är giftiga och sannolikt cancerframkallande. Fler och fler människor och djur som utsätts för ämnet blir sjuka och det finns ett stort antal oförklarliga missfall och missbildningar, särskilt i Sydamerika och hos människor där glyfosat används på stora monokulturer.

Kritiska forskare har under många år varnat för långsiktiga skador. Deras undersökningar har inte erkänts av myndigheterna. Man frågar sig, hur kan det komma sig att tillståndet för Glyfosat kunnat förlängas allt sedan 1974 utan att tester har genomförts i Tyskland, trots att hänvisningar till medlets farlighet har framförts de senaste 10 åren? Nu kan man fråga sig hur WHO:s nya rön kommer att påverka den federala byrån i sin fortsatta riskbedömning.

Se inslaget hos WDR (Tyskt tal/text).

Källa: WDR
Översättning: Freddy Duwe

Biodling
Biodlingsföretagarna

Läs mer om biodling

Biväxter - Syren / bondsyren (Syringa vulgaris)
Syren eller bondsyren (Syringa vulgaris) kommer ursprungligen från sydösteuropa och har länge odlats Läs mer
Biväxter - Förgätmigej (Myosotis spp.)
Förgätmigej (Myosotis spp.) förknippas med romantik, tragiska öden och Läs mer
Honungsbiets gadd
Bigiftsamlare är ett biredskap som används för Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling