Giftigt för alla pollinerande insekter

Jordbruksaktuellt

Sveriges Biodlares Riksförbund, Biodlarna, har överklagat dispensen mot växtskyddsmedlet Gaucho WS 70. Läs mer hos Jordbruksaktuellt.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Rammått
Langstroth är en typ av ramar som används inom biodling. Här Läs mer
Refraktometer - Honung - Biodling
Refraktometer är ett biredskap som biodlare använder för Läs mer
Biväxter - Bergklint (Cyanus montana)
Bergklint (Cyanus montana) är en klassisk bonde-trädgårds-växt som är mycket populär Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling