ALLT OM BIODLING
Genmodifierade insekticidresistenta honungsbin

Genmodifierade insekticidresistenta honungsbin

Intervju med Walter Haefeker, president of European Professional Beekeepers Association (EPBA)

Källa Deutsches Bienen-Journal
Översättning Johann Lang

Mr Haefeker, varför skulle jordbruksindustrin ha intresse av genmodifierade honungsbin?

Genom utvecklingen av genetiskt modifierade bin skulle nivån (hindren) för godkännande av växtskyddsmedel kunna sänkas eftersom pollinering skulle säkerställas genom lämpliga insekticidresistenta bin. Å andra sidan är pollineringstjänster i andra delar av världen en viktig kostnadsfaktor, så att leverantörer av insekticidresistenta bin kunde tjäna pengar. Genom patentering och integration i en licensmodell, kunde prisnivån för de genetiskt modifierade bin upprätthållas. Så fungerar också verksamheten med herbicidresistenta GMO-grödor.

Skulle tillstånd för patent på bin vara realistiska?

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har redan lämnat in handlingar för godkännande av genetiskt modifierade insekter. Det nämns också redan insekticidresistenta bin. Till kommersiella produkter, är det fortfarande en lång väg. Detta ger oss möjlighet att inom de Europeiska Biodlarförbunden diskutera hur vi vill hantera den här situationen.

Antag att patent blir tillåtna: Vad skulle detta innebära konkret för biodlare?

De tidigare mycket öppna avelsstrukturer med fritt utbyte av avelsmaterial kan inte fortsätta att existera som tidigare. I stället uppstår liknande licensjuridiska problem, som vi redan ser i området för växtförädling. Under de senaste decennierna har kemiföretag skördat frukterna av  bondesamhällets kulturgärning genom uppköp av utsädesföretag. Vi måste därför se till att genetiken bakom våra bin förblir immateriell äganderätt för biodlare, professionella uppfödare och deras praktiska avelsarbete.

Och hur skulle det kunna säkerställas?

Genbanken hos bin i dagens biodling är resultatet av årtionden av biodlarnas gemensamma avelsarbete. För att producera ett genetiskt modifierat bi, måste anställda i GMO-företag använda bin från denna Genbank. För att detta inte ska vara möjligt utan samtycke av biodlare, bör vi ställa denna Genbank under en licens. För att skydda allmän egendom finns det olika modeller som vi kan använda.

Du har i flera år arbetat som IT-chef i Silicon Valley. Har du blivit inspirerad av licensmodeller från mjukvaruutveckling?

Ja, alldeles rätt. Så är operativsystemet Linux resultatet av gemensamt utvecklingsarbete av sina användare. Det är under en så kallad General Public License där reglerna för användning är så tydligt fastställda att stora globala företag som Google har att följa dem. Smartphones med Android operativsystem körs med en anpassad version av Linux från Google. Google måste behålla licensvillkoren för användarna, även öppen källkod. Alla förändringar skall göras tillgängliga – det vill säga att fri tillgång och användning. Andra programutvecklare kan därför erbjuda en gratis Google Android. Man kan kalla det en ”digital kopia av lag”. En liknande licensmodell skulle också vara tänkbar för genetiskt odlade växtsorter och djurraser.

Skulle en sådan licens skydda den genetiska modifieringen av bin, även om inget patent söks?

Ett standardskydd mot störningar i genomet skulle inte existera. Men om vi tittar på exempel från andra områden, då finns det en klar möjlighet långt under patenttröskeln, för vad som får hända med den av oss gemensamt utvecklade genetiken.

Varför har inte idén tagits upp inom konventionell växt- och djuravel?

I frön, finns det redan försök att arbeta med Creative Commons-licenser. Vi har främst tänkt på möjligheten efter att den grundlagsskyddade rätten till mångfaldigande mycket allvarligt hade urholkats över växtförädlarrätter och patent på genetiskt modifierade organismer. I växt- och djuravel inom lantbruket är det fortfarande ett mycket hett ämne. Under begreppet ”biopiracy” utmanas Europeiska patentverket om och om igen med patentansökningar. Till exempel har det grispatent Choice Genetiks av Monsanto från USA återkallas 20.4.2010 från Europeiska patentverket efter att Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall visade att de patenterade egenskaperna också har använts i en gammal grisras.

Hur vill du att driva frågan vidare?

Jag har naturligtvis redan pratat med de andra Europeiska Biodlarförbunden och på Apimondia-nivå om ämnet och ser en hög vilja att aktivt delta här. På grund av att utvecklingen inom växt- och djuravel är långt framskriden, är man ofta på defensiven. När det gäller bin är än så långe inte många fakta på plats. Därför har vi fortfarande chansen att gå på offensiven med problemet.

Följ oss

Sveriges populäraste sajt om biodling. Här finns allt du behöver veta för att bli en bättre biodlare.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: