ALLT OM BIODLING
Biväxter - Förgätmigej (Myosotis spp.)

Förgätmigej

Förgätmigejer (Myosotis) förknippas med romantik, tragiska öden och bars förr ofta av kvinnor som ett tecken på trohet och evig kärlek. Vissa dagar kan honungsbin ses flyga förvånansvärt mycket på de små förgätmigej-blommorna, trots konkurrens från både fruktträd och maskrosor. Så visst är det allt lite romantik i honungen ibland.

Värde som biväxt

Nektar: 1
Pollen: 0
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli, augusti

Mer information

error: