Svensk honung – Smaksatt av naturen

Inget annat livsmedel är så smakmässigt präglat av naturen som honung. Johann Lang berättar om bra platser för bigårdar som tillgodoser binas behov och som ger goda chanser till unika honungssorter med smak av växtligheten i omgivningen.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Hästkastanj (Aesculus hippocastanum)
Hästkastanj (Aesculus hippocastanum) är vanlig i parker och trädgårdar Läs mer
Avtäckningsgaffel - Biredskap - Biodling
Avtäckningsgaffel eller avtäckargaffel är ett biredskap som används Läs mer
Biodlingens dag - Honungens dag - Honungsbiets dag
Biodlingens dag, Honungens dag, Honungsbiets dag, Biets Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling