För lite surr

ÅU

Binas roll som pollinerare av nyttoväxter får allt mer uppmärksamhet i och med larmrapporter om massdöd av bisamhällen både i USA och i Europa under senare år. I Finland blir biodling allt populärare.

Läs artikeln hos ÅU.fi.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter
Biväxter, bifoderväxter eller dragväxter kallas inom biodling Läs mer
Bli biodlare
Här kan du läsa allt om biodling Läs mer
Biväxter - Förgätmigej (Myosotis spp.)
Förgätmigej (Myosotis spp.) förknippas med romantik, tragiska öden och Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling