Biodlare bakom smittspridning

SVT

Slarv och okunskap kan ligga bakom spridningen av bisjukdomen amerikansk yngelröta. Följderna kan bli katastrofala för biodlarna.

Läs mer hos SVT Nyheter.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Honungskran - Tappkran
Honungskran är ett biredskap för hantering av Läs mer
Biväxter - Blåbär (Vaccinium myrtillus)
Blåbär (Vaccinium myrtillus) är viktig för den biologiska mångfalden Läs mer
Omlarvningsnål / Larvnål
En larvnål eller omlarvningsnål används av biodlare för att Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling