ALLT OM BIODLING
Biväxter - Fläder (Sambucus nigra)

Fläder

Fläder (Sambucus nigra) är en upp till 5 meter hög buske eller träd som anses ursprunglig i Sverige, men har också odlats sedan länge. Fläder finns främst i södra Sverige, men kan också odlas långt upp i landet. Fläder får inte förväxlas med de giftga druvfläder (S. racemosa) och sommarfläder (S. ebulus).

Fläder kan ge ett tillskott av pollen till biodlarens samlande honungsbin. Av fläderns blommor kan du göra fläderblomssaft, och av bären kan du göra fläderbärssaft. Fläder har förr använts till mikroskopiska preparat, skolexperiment, läkeväxt, universalmedicin, svettmedel, flädermos och färgning.

Värde som biväxt

Nektar: 0
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli

Mer information

error: