ALLT OM BIODLING
GM Watch

Europa behöver inte GMO

GMO-industrin skrämmer omvärlden med att världssvält hotar om GMO inte får odlas och säljas överallt.

Det finns i dagsläget inga kommersialiserade genetiskt modifierade grödor som i sig ökar avkastningen. Likaså finns det inga genmodifierade grödor på marknaden som är konstruerade för att motstå torka, minska föroreningar gödningsmedel eller spara jord. Det är GMO som är det verkliga hotet eftersom GMO-företagen kolonialiserar världen och med falska argument lurar lantbrukarna att köpa deras ägda grödor och tvingar dem att sprida mer och mer bi- och människodödande bekämpningsmedel.

Alexandra Ivanov, med sin ledare i SvD, kan läggas till skaran av mytbildare som GM Watch listar på sin webbplats. Alla nackdelar och risker ignoreras helt i ledaren och vi matas med samma gamla lögner om svält och fina forskningsresultat. Lita inte på den köpta (1, 2) forskningen. Alexandra Ivanov är antingen köpt av kemi-industrin eller dåligt påläst. Det är skamligt att sånt publiceras medan icke-GMO-forskning som löser exakt samma typ av problem får minimal, om någon rapportering, trots att den är mycket framgångsrikare.

Den som bryr sig om demokrati får läsa sanningen hos GM Watch:

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: