Europa behöver inte GMO

GM Watch

GMO-industrin skrämmer omvärlden med att världssvält hotar om GMO inte får odlas och säljas överallt.

Det finns i dagsläget inga kommersialiserade genetiskt modifierade grödor som i sig ökar avkastningen. Likaså finns det inga genmodifierade grödor på marknaden som är konstruerade för att motstå torka, minska föroreningar gödningsmedel eller spara jord. Det är GMO som är det verkliga hotet eftersom GMO-företagen kolonialiserar världen och med falska argument lurar lantbrukarna att köpa deras ägda grödor och tvingar dem att sprida mer och mer bi- och människodödande bekämpningsmedel.

Alexandra Ivanov, med sin ledare i SvD, kan läggas till skaran av mytbildare som GM Watch listar på sin webbplats. Alla nackdelar och risker ignoreras helt i ledaren och vi matas med samma gamla lögner om svält och fina forskningsresultat. Lita inte på den köpta (1, 2) forskningen. Alexandra Ivanov är antingen köpt av kemi-industrin eller dåligt påläst. Det är skamligt att sånt publiceras medan icke-GMO-forskning som löser exakt samma typ av problem får minimal, om någon rapportering, trots att den är mycket framgångsrikare.

Den som bryr sig om demokrati får läsa sanningen hos GM Watch:

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Bigång / Bigången - Bikupa - Biodling
Bigång kallas inom biodling avståndet mellan bikupans Läs mer
Design och tryck av etiketter
Egna honungsetiketter är en fördel när du säljer Läs mer
Davidssons Bimaterial
Davidssons Bimaterial är en biredskapsförsäljare med vaxrenseri i Aneby, Jönköpings Läs mer

Läs mer om biodling