EU-bidrag till SLU-forskning om varroakvalster hos bin

SLU

Barbara Locke Grandér ska arbeta med resistens mot varroakvalster hos honungsbin. Forskaren kommer att få ca 1,5 miljon euro under de närmaste fem åren för sitt projekt. Läs pressmeddelandet från SLU.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

BIväxter - Vit sötväppling (Melilotus albus)
Vit sötväppling (Melilotus albus) är vanlig i södra och Läs mer
Yngelrum
Yngelrum kallas inom biodling den eller de Läs mer
Biväxter - Krissla (Inula salicina)
Krissla (Inula salicina) växer ganska sällsynt i ängsbackar, Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling