Enkät om övervintringen 2017-2018

COLOSS - Prevention of Honey Bee COlony LOSSes

Ju fler svar som kommer in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Ägna några minuter åt att besvara enkäten, oavsett om förlusterna har varit små eller stora. Klicka här för att komma till enkäten.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Instagram

Instagram has returned empty data. Please check your username/hashtag.

Läs mer om biodling