Blommor och bin livsviktiga för livsmedlen

SVT

En rik biologisk mångfald i jordbrukslandskapet är viktigt för de arter av växter, insekter och fåglar som lever där. Den är dessutom nödvändig för livsmedelsproduktionen. Länsstyrelsen i Östergötland bjöd under tisdagen in till en inspirationsdag för att öka intresset hos lantbrukarna. Läs mer hos SVT.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Paradise-kupan
Paradise-kupan är en bikupa av vandrings-/uppstaplings-modell. Paradise-kupan tillverkas av finska Paradise Läs mer
Avläggarkupa - Bikupa
Avläggarkupa är en mindre bikupa anpassad för Läs mer
Biodling- Stödfodring
Stödfodring görs inom biodling på våren om bisamhället Läs mer
Biväxter - Lind (Tilia cordata)
Lind (Tilia cordata) är ett lövfällande träd som är vanlig Läs mer
Vinterbi / Vinterbin - Honungsbi - Biodling
Vinterdödlighet är ett begrepp som används inom Läs mer
Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling
Utsot kallas det inom biodling om ett Läs mer