ALLT OM BIODLING
Biväxter - Blåklint (Cyanus segetum)

Blåklint

Blåklint (Cyanus segetum alt. Centaurea cyanus) används till behandling av hudåkommor, kosmetik, ögonirritationer, bläck, färg till akvarellmålning mm. Blåklint är utmärkt som biväxt och ger både pollen och nektar till bin och andra insekter.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juni, juli, augusti, september

Mer information

error: