Björnlundas biguru – Bibristen en myt

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Det talas och skrivs allt oftare om brist på bin och därav kris för lantbruk som är beroende av insekternas pollineringsexpertis. Men många uppgifter som förekommer i rapporteringen är rena myter, enligt biodlaren Dan Levin. Läs mer hos SN.

Filmer om biodling


               

Läs mer om biodling