Lammöron

Biväxter - Lammöron (Stachys byzantina)

Lammöron (Stachys byzantina) odlas som primärt som prydnadsväxt för de fina bladens skull men blommorna gör den även bra som biväxt. Det svenska namnet beror på att de ludna bladen ser ut och känns just som lammöron.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Lingon (Vaccinium vitis-idaea)
Lingon (Vaccinium vitis-idaea) är ett ris som är vanligt Läs mer
Biväxter - Vitklöver (Trifolium repens)
Vitklöver (Trifolium repens) är en av vanligaste växterna Läs mer
BJ Sherriff
BJ Sherriff är en biredskapsförsäljare i England Läs mer